Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisukeskeistä psykoterapiaa pidetään lyhytterapiamuotona, koska usein sen menetelmät tuottavat tulosta jo muutamien käyntikertojen jälkeen.

Ratkaisukeskeinen työskentelytapa on selkeästi tavoitteellinen, voimavarakeskeinen ja tulevaisuuteen suuntautunut. Terapian alussa ja aikana asiakas luo itselleen päämääriä, joita kohti kulkee. Terapeutti tukee omalla ammattitaidollaan asiakkaan tavoitteiden selkiytymistä ja toteutumista.

Vaikka fokus on tulevaisuudessa, menneisyyden traumaattiset kokemukset vaativat tulla käsitellyiksi. Menneisyyttä voi tarkastella myös voimavarakeskeisesti.

Asiakas on oman elämänsä asiantuntija

Asiakkaan arvostaminen oman elämänsä asiantuntijana on ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa tärkeää. Psykoterapeuttin tehtävä on tukea asiakasta tiedostamaan, laajentamaan ja selkiyttämään tämän omia ajatusmalleja ja selviytymiskeinoja sekä ongelmanratkaisutaitoja.

Voimavarakeskeisyys tekee psykoterapiaistunnosta tilanteen, jossa ahdistuneisuuden tunne lievenee. Pidän tärkeänä havainnoida asiakkaani kehonkieltä. Varmistan, että vastaanotolta lähtiessään asiakas kulkee vähän vakaammin pystyasennossa ja keventynein askelin.

Yhteistyösuhde on tärkein

Psykoterapian vaikuttavuutta tutkittaessa on havaittu, että tärkein toipumista vahvistava tekijä on terapeutin ja asiakkaan välille syntynyt hyvä yhteistyösuhde. On siis tärkeää löytää itselleen sopiva psykoterapeutti.

Psykoterapeutti on mielestäni rehellinen peili.
LUE ERÄÄN ÄIDIN KOKEMUS PSYKOTERAPIASTA KLIKKAAMALLA YLLÄ OLEVAA LINKKEJÄ-PAINIKETTA.


Jaa tämä sivu